Życie niesie za sobą wiele różnych sytuacji, w których potrzebny jest nowy środek transportu. Często niestety nie dysponujemy wystarczającymi środkami finansowymi by kupić pojazd za gotówkę. Takich sytuacji może być bardzo wiele, może być potrzebny pierwszy samochód, lub też nowy samochód. Inną sytuacją jest wypadek, w którym dotychczasowy środek transportu zostanie zniszczony a praca nie będzie czekać. W tych i wielu innych sytuacjach z pomocą przychodzi kredyt samochodowy. W ten sposób możemy uzyskać brakujące pieniądze.

Jak sama nazwa mówi kredyt samochodowy to kredyt, gdzie pozyskane pieniądze możemy przeznaczyć na samochód. Tutaj często w grę wchodzą także inne środki transportu takie jak na przykład motocykl. Banki określają środki transportu na jakie możemy przeznaczyć pieniądze wzięte w danym banku. kredyt samochodowy może wziąć każdy, kto spełnia określone przez dany bank warunki, czyli w zasadzie prawie każdy kto ma jakiś stały dochód.

Bank udzielający kredyt samochodowy może się zabezpieczać na wiele sposobów. Jednym z takich sposobów jest zastaw rejestrowy, w tym przypadku możemy uznać że środek pojazdu należy do banku dopóki go nie spłacimy. Co więcej w przypadku zastawu rejestrowego bank może zażądać pojazdu w razie nie płacenia rat nawet gdy zmieni on właściciela, dlatego też kupując nowy samochód warto sprawdzić czy oby na pewno nie jest on pod kontrolą banku. Innym sposobem zabezpieczenia banku jest przeniesienie praw własności na kredytodawcę czyli bank do czasu spłacenia kredytu. Ta sytuacja różni się od zastawu rejestrowego tym że w przypadku przeniesiania praw bank staje się właścicielem i nie można sprzedać środka transportu, dopiero po spłaceniu kredytu prawa są przenoszone z powrotem.

Na rynku wiele banków oferujących kredyt samochodowy a zasady wyboru są podobne jak w przypadku większości innych kredytów. Czy powinniśmy się kierować przy wyborze odpowiedniej oferty na zakup naszego środka transportu. Przede wszystkim kosztem kredytu. Należy w tym miejscu pamiętać że koszt całkowity kredytu może być dość daleki od samych kosztów oprocentowania. Zazwyczaj są jakieś dodatkowe opłaty w postaci prowizji i innych opłat manipulacyjnych. Warto także rozważyć czas spłaty, rozkład na raty kredytu a także czas po jakim możemy rozpocząć spłatę. To główne rzeczy na jakie powinniśmy zwrócić uwagę. Warto zwrócić uwagę na to że często kredyty samochodowe są na lepszych warunkach niż zwykłe kredyty, a to z przyczyny lepszego zabezpieczenia.

Podsumowując kredyty samochodowe są to kredyty na konkretny cel, którym są środki transportu. Oprócz samochodów często możemy wziąć kredyt również na przyczepę kempingową lub motocykl, banki określają środki transportu na jakie udzielają kredytów. Banki najczęściej zabezpieczają się prawami do zakupionego środka transportu lub na przykład zastawem rejestrowym. Kredyt samochodowy można wziąć na podobnych warunkach jak każdy inny kredyt, może go wziąć osoba, która posiada zdolność kredytową czyli najczęściej jakiś stały dochód.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.