Oszczędzanie to nieco inna formuła od inwestowania, gdzie podejmuje się spore ryzyko utraty części lub całości kapitału. Odkładanie pieniędzy na lokatach bankowych w okresie niskich stóp procentowych charakteryzuje się słabą opłacalnością, jednak większość inwestorów nie rezygnuje z takiej formy depozytu. Dlaczego?

Lokata bankowa poduszką finansową przed kryzysem

Media prognozują już wystąpienie kryzysu finansowego. Przedsiębiorcy w Polsce obawiają się wprowadzania nowego prawa liczonego w setkach, a wręcz tysiącach stron rocznie, wzrostów kosztów zatrudnienia w stosunku do spadających zysków, problemów z rynkami międzynarodowymi. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w czasie poprzedzającym kryzys finansowy jest trudne, a do tego bardzo niekorzystne przy nagłych zmianach stóp procentowych. Najlepsza strategia oszczędnościowo-inwestycyjna to stopniowe wycofywanie funduszy z akcji, innych papierów wartościowych na średnio-terminowe, roczne lokaty bankowe. Dzięki gromadzeniu pieniędzy na lokatach bankowych masz szansę zainwestowania pieniędzy, kiedy na rynkach zrobi się naprawdę źle. W czasie kryzysów finansowych wygrywają ci, którzy posiadają zamrożoną gotówkę, a bez strat inflacyjnych zrobisz to jedynie na lokacie.

Czysta lokata bankowa to największy poziom bezpieczeństwa

Nie warto łączyć lokat bankowych chwilowo z instrumentami rynku kapitałowego, a szczególnie obciążonymi wielkimi prowizjami funduszami inwestycyjnymi. Ten mechanizm nie działa, a większość funduszy i tak nie osiąga zadowalających zysków dla inwestorów indywidualnych. Lokata bankowa ma praktyczny sens, ponieważ dalej uczy oszczędzania, stanowi fundusz awaryjny na wypadek wystąpienia kryzysu, łączy się często z atrakcyjniejszymi warunkami kredytowania, co przydaje się szczególnie w okresie niskich stóp procentowych. Aktualna polityka monetarna dalej promuje tanie kredytowanie, jednak inflacja w ostatnim roku mocno wzrosła, a to zły znak dla konsumentów. Utrzymanie celu inflacyjnego przez NBP jest bardzo trudne w średnim terminie, a zatem można oczekiwać podniesienia atrakcyjności lokat bankowych z czasem. Zmiana stóp procentowych jest praktycznie pewna na przestrzeni kolejnych lat. Oczywiście staraj się o dywersyfikację kapitału, także pomiędzy bardziej ryzykowne aktywa, aby wykorzystać oszczędności w maksymalny sposób.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.