Blog

Ewolucja rynku kredytów krótkoterminowych

Branża kredytów krótkoterminowych rozwija się intensywnie, a jednocześnie przechodzi wiele jakościowych, a także prawnych zmian. W artykule poznasz główne czynniki, które zmieniły rynek mniejszych kredytów gotówkowych na przestrzeni ostatnich lat w Polsce.

W końcu następuje większa walka z lichwiarskimi praktykami na rynku pożyczkowym

Społeczeństwo piętnowało mocno praktyki lichwiarskich pożyczek, szczególnie pod zastaw hipoteki. Niektórym osobom dodatkowe pieniądze, zazwyczaj niewielkie wypłacano pod warunkiem wprowadzenia do umowy kredytowej zabezpieczenia w postaci nieruchomości, największego majątku życiowego. Takie umowy rozwiązywano często specjalnie po drobnych nieporozumieniach, a instytucje pożyczkowe nakazywały przekazanie nieruchomości. Większość podobnych praktyk nagłośniono, sprawą zajęła się też w dużym stopniu Komisja Nadzoru Finansowego, a aktualnie trwają prace nad projektami, które praktycznie wyeliminują z gospodarki lichwiarskie praktyki.

Read More »