Blog

Czy lokaty wciąż są opłacalne?

Powszechnie wiadomo, że obowiązujące w tym momencie w Polsce stopy procentowe utrzymują się na niskim poziomie. To sprawia, że wiele osób traci zainteresowanie lokatami twierdząc, że to już się nie opłaca.

Współcześnie oferta lokat, chodzi o oprocentowanie utrzymuje się na poziomie 2-3%. Zniechęca to wielu do zakładania lokat, jednakże oszczędzanie zawsze ma sens i nigdy na tym nie stracimy. W szczególności, że lokata jest bezpiecznym produktem finansowym dającym pewny zysk, gdzie ryzyko straty jest minimalne.

Eksperci twierdzą, że wciąż warto oszczędzać z lokatami, ale radzą wybierać oprocentowanie zmienne. Ma to umożliwić osiągnięcie wyższego zysku w sytuacji, gdy nastąpi wzrost stóp procentowych. Oczywiście dotyczy to lokat założonych co najmniej na rok. Ważne jest, aby oprocentowanie lokaty było związane ze stawką WIBOR.

Read More »