Blog

Jakie obowiązki stoją przed kredytodawcami i pośrednikami kredytu hipotecznego?

Ustawa o kredycie hipotecznym narzuca na kredytodawców wiele obowiązków informacyjnych, a także dotyczących kształtowania przekazu marketingowego. Konsument powinien dokładnie przyglądać się wiadomościom z banków, ponieważ każde uchybienie wymaga uzupełnienia, albo zmiany warunków na korzyść kredytobiorcy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odpowiada za analizy umów, a także za sporządzanie regularnej listy klauzul niedozwolonych. Dzięki temu jeszcze przed podpisaniem zobowiązania możesz sprawdzić, czy masz do czynienia z uczciwym podmiotem. To jedna z najważniejszych zasad.

Przykłady niewłaściwych praktyk przy udzielaniu kredytu hipotecznego

Największe nieprawidłowości w umowach kredytów hipotecznych dotyczą oczywiście kształtowania kosztów zobowiązania. Jeżeli bank nie daje wszystkich danych niezbędnych do porównania kredytu hipotecznego kredytobiorca ma szansę na prawną wygraną i na anulowanie niekorzystnych warunków. Jeden z najciekawszych przykładów to wskazywanie przez bank tylko minimalnej, a nie maksymalnej prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego. Brak informacji o maksymalnej stawce prowizji daje bankowi narzędzie do ogromnego zawyżania kosztów, praktycznie bez świadomości kredytobiorcy. Aktualizacja ustawy o kredycie hipotecznym wykluczyła większość problemów z klauzulami niedozwolonymi w bankach. Najwięcej pozwów składa się przeciwko kredytom hipotecznym udzielonym w walutach obcych. Banki w niewłaściwy sposób przeliczały wskaźniki, czy wręcz uniemożliwiały restrukturyzację. Ten problem rozwiązała aktualizacja ustawy, która zabrania udzielania kredytów hipotecznych w walutach obcych, jeżeli kredytobiorca nie osiąga w nich dochodów.

Read More »

Sytuacja pośredników na rynku kredytów hipotecznych

Według statystyk branżowych banków detalicznych około 50% wszystkich kredytów hipotecznych udziela się przez pośredników, także powiązanych z deweloperami. Większość deweloperów posiada działy doradztwa finansowego, co pozwala dopasować optymalny kredyt hipoteczny, nawet na negocjowanych warunkach. Czy sytuacja pośredników na rynku kredytów hipotecznych uległa zmianom w ostatnim czasie? Tak, ze względu na aktualizację ustawy o kredycie hipotecznym.

Większy nadzór KNF nad rynkiem pośrednictwa kredytowego

Pierwsza zmiana to rejestr pośredników, a raczej agentów kredytowych prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Rejestr to znacząca nowość, ponieważ wcześniej praktycznie każdy mógł podawać się za pośrednika, a zawód charakteryzował się ogromną rotacją kadr. Pośrednik kredytu hipotecznego w dalszym ciągu rozlicza się z bankiem detalicznym, a nie bezpośrednio z klientem, co buduje większe zaufanie do całej branży. Kredytobiorcy chętnie zgłaszają się do pośredników z kilku powodów. Jeden z najważniejszych to szansa na porównanie wielu ofert pożyczek mieszkaniowych z uwzględnieniem specyficznej polityki danej instytucji finansowej. Pośrednik jest w stanie przeanalizować zdolność kredytową kredytobiorcy jeszcze przed złożeniem wniosku, co ogranicza ewentualne problemy ze zbyt wieloma zapytaniami w bazie Biura Informacji Kredytowej.

Read More »