Blog

Sytuacja pośredników na rynku kredytów hipotecznych

Według statystyk branżowych banków detalicznych około 50% wszystkich kredytów hipotecznych udziela się przez pośredników, także powiązanych z deweloperami. Większość deweloperów posiada działy doradztwa finansowego, co pozwala dopasować optymalny kredyt hipoteczny, nawet na negocjowanych warunkach. Czy sytuacja pośredników na rynku kredytów hipotecznych uległa zmianom w ostatnim czasie? Tak, ze względu na aktualizację ustawy o kredycie hipotecznym.

Większy nadzór KNF nad rynkiem pośrednictwa kredytowego

Pierwsza zmiana to rejestr pośredników, a raczej agentów kredytowych prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Rejestr to znacząca nowość, ponieważ wcześniej praktycznie każdy mógł podawać się za pośrednika, a zawód charakteryzował się ogromną rotacją kadr. Pośrednik kredytu hipotecznego w dalszym ciągu rozlicza się z bankiem detalicznym, a nie bezpośrednio z klientem, co buduje większe zaufanie do całej branży. Kredytobiorcy chętnie zgłaszają się do pośredników z kilku powodów. Jeden z najważniejszych to szansa na porównanie wielu ofert pożyczek mieszkaniowych z uwzględnieniem specyficznej polityki danej instytucji finansowej. Pośrednik jest w stanie przeanalizować zdolność kredytową kredytobiorcy jeszcze przed złożeniem wniosku, co ogranicza ewentualne problemy ze zbyt wieloma zapytaniami w bazie Biura Informacji Kredytowej.

Read More »