Czym jest hipoteka?

Hipoteka stanowi istotę kredytu hipotecznego gdyż jest jego solidnym zabezpieczeniem i gwarancją wierzytelności dla instytucji finansowej, która udziela tego typu zobowiązania.

Wybór kredytu hipotecznego

Dokonując wyboru kredytu hipotecznego potencjalny kredytobiorca musi wziąć pod uwagę takie kwestie jak :

  • Całkowity koszt kredytu
  • Wysokość wkładu własnego – według KNF musi on stanowić co najmniej 20 % wysokości zobowiązania, dopuszcza się wkład własny w wysokości 10% jednakże wówczas należy wnieść dodatkowe zabezpieczenia kredytu
  • Wysokość RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa będąca sumą oprocentowania, prowizji i innych kosztów kredytu

Instytucje finansowe podczas przyznawania kredytu hipotecznego skrupulatnie weryfikują dane zawarte we wniosku wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami. Wszystkie dokumenty są przedstawiane w celu dokładnej analizy zdolności kredytowej i potwierdzeniem posiadanych zabezpieczeń.

Aby wnioskować o przyznanie kredytu hipotecznego, potencjalny kredytobiorca powinien :

  • Posiadać pozytywną opinię w Biurze Informacji Kredytowej
  • Być w posiadaniu zdolności kredytowej umożliwiającej zaciągniecie tego typu zobowiązania
  • Posiadać wymaganą wysokość wkładu własnego oraz odpowiednie zabezpieczenie w przypadku wpłaty 10%wartości kredytu
  • Złożyć wniosek o kredyt hipoteczny wraz z wymaganymi załącznikami

Należy pamiętać, że wniesienie wkładu własnego w przypadku starania się o kredyt hipoteczny to obowiązek, który honorują wszystkie instytucje finansowe gdyż praktycznie żaden bank nie wyda pozytywnej decyzji kredytowej bez wniesienia wkładu własnego odpowiedniej wysokości.

Procedura przyznawania kredytu hipotecznego

Na pozytywną decyzję kredytową składa się szereg wymagań, które muszą być w dobrej kondycji, aby przyznanie kredytu doszło do skutku. Należy do nich :

  • Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu
  • Ubiegłoroczna deklaracja PIT
  • Wyciąg z konta sprzed kilku miesięcy

Każda instytucja finansowa rozpatrując wniosek kredytowy będzie brać pod uwagę nie tylko dołączone do wniosku zaświadczenia o wykazy ale musi przeprowadzić wewnętrzne badanie zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. W tym celu sprawdza bazę Biura Informacji Kredytowej aby poznać opinię o zobowiązaniach klienta zaciągniętych w przeszłości. Bardzo ważne jest aby była ona nieskazitelna, tylko wówczas wnioskodawca ma szansę na uzyskanie środków z kredytu hipotecznego.