Sytuacja pośredników na rynku kredytów hipotecznych

Według statystyk branżowych banków detalicznych około 50% wszystkich kredytów hipotecznych udziela się przez pośredników, także powiązanych z deweloperami. Większość deweloperów posiada działy doradztwa finansowego, co pozwala dopasować optymalny kredyt hipoteczny, nawet na negocjowanych warunkach. Czy sytuacja pośredników na rynku kredytów hipotecznych uległa zmianom w ostatnim czasie? Tak, ze względu na aktualizację ustawy o kredycie hipotecznym.

Większy nadzór KNF nad rynkiem pośrednictwa kredytowego

Pierwsza zmiana to rejestr pośredników, a raczej agentów kredytowych prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Rejestr to znacząca nowość, ponieważ wcześniej praktycznie każdy mógł podawać się za pośrednika, a zawód charakteryzował się ogromną rotacją kadr. Pośrednik kredytu hipotecznego w dalszym ciągu rozlicza się z bankiem detalicznym, a nie bezpośrednio z klientem, co buduje większe zaufanie do całej branży. Kredytobiorcy chętnie zgłaszają się do pośredników z kilku powodów. Jeden z najważniejszych to szansa na porównanie wielu ofert pożyczek mieszkaniowych z uwzględnieniem specyficznej polityki danej instytucji finansowej. Pośrednik jest w stanie przeanalizować zdolność kredytową kredytobiorcy jeszcze przed złożeniem wniosku, co ogranicza ewentualne problemy ze zbyt wieloma zapytaniami w bazie Biura Informacji Kredytowej.

Egzamin i potwierdzenie kwalifikacji

Pośrednik kredytów hipotecznych może prowadzić taką działalność tylko pod warunkiem wpisu do wskazanego rejestru KNF. Dochodzi do tego realny nadzór nad pośrednikami, a nie tylko sam wpis do rejestru. Jeżeli pośrednik kredytowy posiada odpowiednie, wyższe wykształcenie nie musi zdawać egzaminu potwierdzającego kwalifikacje do obsługi klienta zgodnie z aktualnymi normami prawnymi. W przeciwnym wypadku to procedura obowiązkowa. Ustawa o kredycie hipotecznym narzuca ostatecznie stosowanie kodeksu dobrych praktyk w obsłudze kredytobiorcy. Chodzi w nim o to, aby agent dobierał oferty spełniające oczekiwania konsumenta, a nie własne pod względem maksymalnej zyskowności.

Nie słabnie zainteresowanie pośrednictwem kredytowym

Unormowanie pracy pośrednika kredytów hipotecznych było koniecznie i się udało, co potwierdza znaczące zainteresowanie kredytobiorców wstępnym kontaktem z agentem, a nie bezpośrednio z bankiem detalicznym.