Lokata progresywna.

Charakter lokaty progresywnej jest dosyć ciekawy. Jest to forma depozytu, która ma wiele zalet, ale ma również i swoje wady. Lokata progresywna bez wątpienia jest dosyć ciekawym sposobem na oszczędzanie. Trudno jest jednoznacznie określić definicję lokaty progresywnej. W wielu źródłach jest ona nieco inna. Uznawana jest za umowę jaka zostaje podpisana pomiędzy bankiem, a klientem i jest ona związana ze sposobem lokowania środków pieniężnych. Ten typ lokaty daje nam możliwość dokonywania dopłat do kwoty jaka została na początku wpłacona na lokatę. Jeżeli chcemy znowu wpłacić na lokatę kolejne pieniądze nie ma konieczności podpisywania z bankiem kolejnej umowy. Wystarczy zwiększyć kwotę jaka już znajduje się na naszej lokacie. Wysokość dopłat do lokaty jest jednam indywidualnie ustalana z bankiem. Im większy staje się depozyt tym większe staje się oprocentowanie lokaty. Większość banków określa lokatę progresywną jako depozyt terminowy, który ma progresywne oprocentowanie, czyli mówiąc prościej stopa procentowa wzrasta wraz z długością trwania lokaty. Na podstawie tych dwóch definicji można założyć, że lokata progresywna jest depozytem bankowym, w którym w kolejnych miesiącach oprocentowanie lokaty wzrasta.

Lokata progresywna i lokata dynamiczna.

Lokata progresywna jest bardzo podobna do lokaty dynamicznej. Wiele osób uważa te dwie lokaty za jedną i często naprzemian używa się tych dwóch nazw. Lokata dynamiczna jest umową jaka jest zawierana z bankiem i klientem i także wiąże się ona z lokowaniem środków. Co ważne środki te mogą zostać wycofane z lokaty przed okresem trwania umowy i to bez utraty zgromadzonych odsetek. Lokata progresywna dla banków również jest dynamiczna i można je do siebie porównać. Obje lokaty działają na podobnych warunkach i obje mają za zadanie pomóc nam w powiększeniu naszych oszczędności.

Lokatę progresywną cechuje założenie, że z góry wiemy na jaki okres czasu została ona założona. Oprocentowanie takiej lokaty w kolejnych umownych miesiącach w większości sytuacji jest nam znane i się nie zmienia. Klient może zdecydować się na założenie takiej lokaty i od razu może oszacować ile na tej lokacie uda mu się zarobić. Jest to lokata przewidywalna, która daje nam pełny obraz zarobku. Lokata progresywna ma efektywne oprocentowanie i jest ono niższe niż oprocentowanie tradycyjnych lokat terminowych. Odsetki w przypadku lokaty progresywnej są kapitalizowane na koniec okresu umownego. Duża jak nie największa zaletą lokaty progresywnej jest możliwość wypłacenia kapitału przed okresem zakończenia lokaty i to bez obawy, że utracimy przez to zgromadzone odsetki. Największa wadą lokaty progresywnej jest efektowne oprocentowanie i kapitalizacja odsetek, która ma miejsce na koniec okresu umownego. Największa natomiast zaletą lokaty progresywnej jest to, że wcześniej możemy zerwać lokatę i nie stracimy wówczas zgromadzonych odsetek. Warto decydować się na lokaty progresywne, ale zanim to zrobimy powinniśmy wiedzieć o nich nieco więcej.