Jak dużo zarobię na lokacie? – czyli o tym, jak oblicza się ostateczny zysk z lokaty bankowej

Lokaty bankowe to jeden z najbardziej powszechnych środków finansowych, z których dziś korzystamy, chcąc pomnożyć uzbierane przez nas oszczędności. Aby móc wybrać mądrze, należy być świadomym metody, według której naliczane są odsetki na lokacie oraz posiadać informację o innych kosztach związanych z rośnięciem naszego zysku. Zanim wybierzemy lokatę, która jest w stanie najlepiej sprostać naszym potrzebom i oczekiwaniom, dobrym pomysłem może okazać się kalkulacja, która pozwoli nam ocenić nasz realny ewentualny zysk. Jak takową wykonać, dowiemy się poniżej.

Lokata: symulacja zysku – podstawowe skróty

Podstawowe skróty stworzone na potrzeby niniejszej symulacji to:

  • WP – wkład początkowy;
  • ZO – zysk ostateczny;
  • O – wysokość oprocentowania;
  • P – podatek od zysków kapitałowych (19%).

Symulacja: krok po kroku

Przykład: Wysokość naszego wkładu początkowego: 2000 zł; oprocentowanie lokaty w skali roku: 3%; długość trwania lokaty: 6 miesięcy; ilość kapitalizacji w ciągu roku: 2 razy.

Obliczamy zysk ostateczny:

1. Szacujemy ilość kapitalizacji: w ciągu roku kapitalizacji jest 2, zatem w ciągu lokaty 6-miesięcznej odsetki naliczane będą 1 raz.

2. Obliczamy oprocentowanie w skali 6 miesięcy: 3% na 12 miesięcy, zatem na lokacie półrocznej wyniesie ono 1,5 %.

3. Bierzemy pod uwagę podatek od zysków kapitałowych: 19%.

4. Obliczamy:

ZO (bez podatku) = WP + O, czyli WP=2000; O= 2000 x 1,5%,

2000 + (2000 x 1,5%) = 2000 + 30 = 2030

P= O x 19%, czyli 2000 x 1,5% x 19% = 30 x 19% = 5,7

ZO= ZO (bez podatku) – P, zatem ZO = 2030 – 5,7 = 2024,3

Wynik ostateczny: wkładamy 2000 zł, wyciągamy 2024, 3 zł.

Nasz zysk na 6-miesięcznej lokacie to 24, 3 zł.

Podsumowanie

Jak wynika z powyższej symulacji, zyski na lokacie bankowej nie są bardzo wysokie, jednak i wysokość wkładu początkowego również nie powala. Oczywistym jest, że gdyby lokata trwała dłużej, a zainwestowanie środki finansowe były nieco wyższe, zysk z lokaty również robiłby większe wrażenie. Te niewielkie kwoty mogą zniechęcać, jednak należy pamiętać o tym, że każdy zysk będzie lepszy niż chowanie zaoszczędzonych środków finansowych w szafce, zaprzszam równieź do sprawdzenia 17bankow kredyt gotówkowy ranking.