Lokata i pewne zyski

Inwestując można efektywnie pomnożyć swoje środki, ale można również stracić. Większa możliwość zarobku wiąże się z większym ryzykiem. Nie każdy jednak może sobie na takie ryzyko pozwolić. Dlatego też w takim przypadku warto zainwestować w jedną z oferowanych przez banki lokat. Wybór tych lokat jest bardzo szeroki, ponieważ każdy bank posiada w ofercie różne rodzaje lokat, a na rynku działa wiele konkurujących ze sobą banków. Dzięki tej konkurencji można spotkać też wiele ofert bardzo atrakcyjnych, takie jak chociażby krótkoterminowe lokaty o dość wysokim oprocentowaniu oferowane w ramach promocji. Żeby jednak móc odnaleźć ofertę najbardziej dla nas odpowiednia musimy najpierw wiedzieć czego tak naprawdę oczekujemy od lokaty oraz na co generalnie zwracać uwagę. Można też posłużyć się jakimś aktualnym zestawieniem ofert, aby łatwiej było wyszukać oferty najbardziej atrakcyjne i dopiero je analizować dokładniej.

W wyborze lokaty ważnych jest wiele aspektów, do których należą zarówno te, które wpływają bezpośrednio na osiągane zyski, jak też i inne. Do tych pierwszych z pewnością należy oprocentowanie lokaty i ono jest tu w zasadzie kluczowe. To jak wysokie ono jest przekłada się bowiem bezpośrednio na wielkość odnoszonych zysków. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że oprocentowanie samo w sobie to nie wszystko. Ważne jest też to, jak są naliczane odsetki oraz z jakim w ogóle rodzajem oprocentowania mamy do czynienia w konkretnym przypadku. Jeśli chodzi o ta pierwszą sprawę, to przy naliczana odsetek znaczenie ma częstotliwość ich kapitalizacji. Kapitalizacja to zaś nic innego, jak dopisywanie odsetek do zgromadzonego już kapitału. Jeśli więc w jednym okresie rozliczeniowym naliczone odsetki zostaną do kapitału doliczone, to w następnym okresie następne odsetki będą już liczone od podstawy równej kapitałowi z poprzedniego okresu +dodane do niego wtedy odsetki. Generalnie wiec za każdym razem podstawna do naliczeni będzie większa, a więc i zyski będą większe. Rodzaj oprocentowanie może mieć wpływ na wysokość zysków. Oprocentowanie to może być bowiem zależne od zmieniających się stóp procentowych lub tez nie. W przypadku oprocentowania stałego mamy do czynienia z jego obliczeniem przy zakładaniu lokaty i taka wartość zachowuje ono aż do jej zakończenia, bez zmian wywołanych zmianami stóp procentowych. Z kolei oprocentowanie zmienne jest bardziej dynamiczne i jego wartość rośnie lub maleje wraz ze wzrostem bądź spadkiem stóp procentowych.

Czas trwania lokaty i minimalny wkład

Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o atrakcyjności lokaty jest czas jej trwania. Atrakcyjność ta zależy jednak od konkretnego przypadku. Generalnie dłuższy termin lokaty to szansa na większy zysk, ponieważ pieniądze dłużej na takiej lokacie pracują. Jednakże to wcale nie oznacza, że długoterminowa lokata to opcja najlepsza. Może być nawet wręcz przeciwnie. Wszystko zależeć będzie od tego, na jaki czas możemy oddać do banku pieniądze bez konieczności ich pobierania. Jeśli pobierzemy pieniądze z lokaty przed terminem, to przepadną nasze odsetki. Dlatego też w przypadkach, kiedy pieniądze mogą być rzeczywiście potrzebne po dość krótkim czasie, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie założenie lokaty krótkoterminowej. Jeszcze innym ważnym czynnikiem jest minimalny wkład, jaki jest potrzebny do założenia lokaty. Trzeba go wziąć pod uwagę, aby wiedzieć, czy z naszą ilością środków będziemy mogli w ogóle z konkretnej oferty skorzystać. Na szczęście większość ofert ma stosunkowo niewielki wkład minimalny, przez co nie powinno być większego problemu ze znalezieniem odpowiedniej lokaty