Do czego służy wniosek kredytowy

Kredyt mieszkaniowy jest udzielany przez bank na podstawie wniosku kredytowego. Wzór wniosku określony jest w regulaminie banku i różni się w zależności od rodzaju udzielanego kredytu. Są pozycje we wniosku o kredyty hipoteczne, które występują w każdym formularzu bez względu na bank. Do takich elementów zaliczyć można charakterystykę kredytobiorcy, określenie rodzaju kredytu, wysokość kredytu, źródła i terminy spłaty kredytu, cel, na jaki ma być przeznaczony kredyt gotówkowy, propozycje prawnego zabezpieczenia kredytu, informacje o zadłużeniach w innych bankach oraz o posiadanych rachunkach w innych bankach. Do wniosku dołącza się dokumenty, jakie są wymagane przez dany bank.

Do takich dokumentów można zaliczyć zaświadczenie o wysokości dochodów oraz informację o płatnościach stałych jak na przykład za media lub mieszkanie. Wniosek o kredyt mieszkaniowy jest sprawdzany w banku pod względem formalnym, rejestrowany i podlega dalszej weryfikacji. Analiza wniosku polega na tym, że potrzebna jest odpowiedź na pytania takie jak czy kredytobiorca jest w stanie zwrócić zaciągnięty kredyt hipoteczny wraz z należnymi odsetkami w terminach ustalonych w umowie kredytowej, jakie jest ryzyko banku w przypadku udzielenia kredytu oraz jakie warunki kredytowania można zaproponować. Procedury kwalifikacyjne są dość długie i pracochłonne, więc banki dają sobie na to czas do dwóch tygodni od momentu złożenia wniosku. Niekiedy wniosek o kredyt konsolidacyjny może być odrzucony, jeśli w wyniku analizy bank dojdzie do wniosku, że udzielony kredyt mógłby być niespłacany lub spłacany nieterminowo, jeśli kredytobiorca ma dokonany wpis do Biura Informacji Kredytowej o nierzetelnym spłacaniu kredytów wcześniej lub innych zaległościach.

Bankowcy niekiedy zasięgają informacji o kliencie w innych bankach. Po pozytywnej weryfikacji bank przeprowadza analizy ekonomiczno – finansowe dotyczące kondycji finansowej kredytobiorcy. Uzgadnianie warunków umowy na kredyt mieszkaniowy rozpoczyna się już w momencie, gdy zostaną przeprowadzone rozmowy wstępne i złożony wniosek.